ปั๊ม ซิสเต้มส์

บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด

บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด เป็นบริษัทสาขา ของ บริษัท ฟลักซ์ เกอเรเตอร์ จีเอมบีเฮส และ สเป๊ค ปั๊มเป้น วอลเตอร์สเป๊ค จีเอมบีเฮส แอนด์ เคจี
บริษัทแม่ทั้งคู่เป็น บริษัทมีชื่อเสียงป็นผู้ผลิตปั๊มจาก ประเทศเยอรมัน และ มี โรงงานผลิตปั๊มตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน

บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด จัดตั้งร่วมกับบริษัทในประเทศไทยชื่อ บริษัท สินฑร (1994) จำกัด

ธุระกิจหลักของ บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด คือ การจัดจำหน่ายและให้บริการสำหรับปั๊ม ชนิดต่างๆแก่ลูกค้าทั่วไป สามารถให้บริการการประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา
และ ซ่อมบำรุง พร้อมมีสต๊อก ของอะไหล่ต่างๆอย่างพอเพียง สำหรับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว

บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด จัดจำหน่ายและให้บริการปั๊มชนิดต่างๆครอบคุมทั่วทุกเขตใน ประเทศไทย เวีตนาม ฟิลลิปปิน และ ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

จุดมุ่งหมายหลักของ บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด คือการจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้ามีคุณภาพ ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและในเวลาเดียวกันเป็นบริษัทที่สามารถให้ความมั่นคงและรายได้ที่ดี สำหรับพนักงานทุกคน

flux speck pumpen pump systems

จัดจำหน่าย บริการซ่อมบำรุง ปั๊มทุกชนิด

ประสบการณ์การผลิตปั๊มมากว่า 100 ปี

Over 100_Years

FLUX-SPECK Pump Co., Ltd.

181/4 Soi Anamai, Srinakarin Road, Phatthanakan,
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel: +66 (0) 2 320 2567
Fax: +66 (0) 2 322 2486

Contact us today! We will get back to you shortly.

Telephone: 66 (0)2 320 2567  |  Email:info@fluxspeck.com