บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด

บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์

ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด เป็นบริษัทสาขา ของ บริษท ฟลักซ์ เกอเรเตอร์ จีเอมบีเฮส และ สเป๊ค ปั๊มเป้น วอลเตอร์สเป๊ค จีเอมบีเฮส แอนด์ เคจี บริษัทแม่ทั้งคู่เป็น บริษัทมีชื่อเสียงป็นผู้ผลิตปั๊มจาก ประเทศเยอรมัน และ มี โรงงานผลิตปั๊มตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน
บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด จัดตั้งร่วมกับบริษัทในประเทศไทยชื่อ บริษัท สินฑร (1994) จำกัด ธุระกิจหลักของริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด คือ การจัดจำหน่ายและให้บริการสำหรับปั๊ม ชนิดต่างๆแก่ลูกค้าทั่วไป สามารถให้บริการการประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และ ซ่อมบำรุง พร้อมมีสต๊อก ของอะไหล่ต่างๆอย่างพอเพียง สำหรับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด จัดจำหน่ายและให้บริการปั๊มชนิดต่างๆครอบคุมทั่วทุกเขตใน ประเทศไทย เวีตนาม ฟิลลิปปิน และ ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
จุดมุ่งหมายหลักของ บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด คือการจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้ามีคุณภาพ ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและในเวลาเดียวกันเป็นบริษัทที่สามารถให้ความมั่นคงและรายได้ที่ดี สำหรับพนักงานทุกคน

flux speck pumpen pump systems

จัดจำหน่าย บริการซ่อมบำรุง ปั๊มทุกชนิด

ประสบการณ์การผลิตปั๊มมากว่า 100 ปี

Over 100_Years

บริษัท ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค จำกัด

181/4 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
Tel: +66 (0) 2 320 2567
Fax: +66 (0) 2 322 2486

ติดต่อเรา บริษัทจะติดต่อกลับโดยเร็ว

โทรศัพท์: 66 (0)2 320 2567  |  อีเมล:info@fluxspeck.com